Mẹo nhỏ: Để tìm kiếm chính xác các ấn phẩm của GiuseArt.com, hãy search trên Google với cú pháp: "Từ khóa" + "giuseart". (Ví dụ: thiệp tân linh mục giuseart). Tìm kiếm ngay
1270 lượt xem

Sinh Viên Kế Toán Và Nguy Cơ Thất Nghiệp Vì Trí Tuệ Nhân Tạo

Hiện nay đã có rất nhiều dự đoán mới về việc con người sẽ dần được thay thế bởi một trí tuệ mới chính là trí tuệ nhân tạo. Không chỉ riêng ngành kế toán mà tất cả các lĩnh vực khác đều có thể sử dụng loại trí tuệ ấy. Điều đó gây nên sự đe dọa đối với con người, tình trạng thất nghiệp sẽ ngày càng một gia tăng, các cơ sở, nhà máy sẽ là hình ảnh của những con robot tự động.

Chúng ta có nguy cơ thất nghiệp trong tương lai hay không?
Chúng ta có nguy cơ thất nghiệp trong tương lai hay không?

Robot thay thế con người làm tất cả mọi việc. Đứng trước những dự đoán đó, mọi người đều không khỏi lo lắng và những người đang theo học ngành kế toán cũng vây, họ sợ ngày mà tất cả thành công, họ sợ mất việc và sợ tất cả những sự cố gắng hiện tại sẽ không còn giá trị.

Xem thêm:

Smacc là sự sáng lập của 3 nhà thiên tài, với mức vốn và nguồn đầu tư rất lớn nhằm tạo ra một trí tuệ nhân tạo để  thực hiện được tất cả những gì mà một nhân viên kế toán có thể làm được, khi đó chúng thậm chí còn giỏi hơn bộ óc của con người khi hoàn thành công việc.

Sinh viên kế toán có thất nghiệp sau khi ra trường?
Sinh viên kế toán có thất nghiệp sau khi ra trường?

Con người càng cố gắng càng thực nghiệm thì ngày càng thông minh, tiến bộ và hệ thống trí tuệ nhân tạo cũng vậy, càng xử lý, thu thập số liệu thì càng thong minh và nhanh hơn. Khi đó chúng không chỉ thay thế được các nhân viên kế toán có trình độ chưa chuyên môn mà ngay cả những kế toán giỏi nhất xuất sắc nhất cũng có nguy cơ bị thất nghiệp và mất việc rất cao.

Bằng sự nhạy bén của hệ thống này thì công việc của các công ty sẽ được diễn ra một cách hết sức thuận lợi. Các khách hàng của smacc bằng cách đưa hóa đơn cho họ, dữ liệu sẽ được mã hóa và hệ thống sẽ tự giải quyết. Như vậy, chúng ta có thể thấy rằng với việc thay thế hệ thống trí tuệ nhân tạo sẽ gây ra những cơ hội và thách thức mới.

Trong tương lai, nghề kế toán có sức ảnh hướng lớn như thế nào?
Trong tương lai, nghề kế toán có sức ảnh hướng lớn như thế nào?

Công ty, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được một khoản chi phí lớn trong việc thuê nguồn nhân lực, chất lượng làm việc ngày càng được nâng lên. Tuy nhiên nó cũng đặt ra không ít thách thức. Họ học theo đúng chuyên ngành họ học cao nhưng những gì họ học được lại mất đi giá trị.

Chính vì thế mà nó đang tạo ra cho chúng ta những câu hỏi, những dự định khác. Việc thay thế như vậy đã phù hợp hay chưa? Để từ đó có thể đưa ra những giải pháp có lợi nhất, vừa giúp con người không đứng trước nguy cơ bị thất nghiệp, vừa giúp thuận lợi trong công việc kế toán của các công ty, doanh nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

The maximum upload file size: 2 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive, code, other. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded.